HYDROBALANCE 
Filtrační systém pro biobazény

Filtry systému HYDROBALANCE

Jak funguje filtrační systém  HYDROBALANCE

Filtrační systém HYDROBALANCE využívá přírodních procesů, které přirozeně probíhají v řekách a dochází tak k maximálnímu odbourávání živin a jejich absorpci s minimální energetickou náročností. 

Filtry vytvářejí na exponovaných plochách kyslíkem zásobený biofilm, který váže mineralizované živiny (především fosfor). Tím se sníží obsah živin ve vodním prvku a zabrání se růstu řas ve vodě.

Filtrační systém je založen na principu mechanického a biologického čištění vody. Mechanické filtry provedou odstranění pevných minerálních a organických částic. To podporuje proces biologického samočištění. Předfiltrace se provádí pomocí vrstev promytého bezfosfátového štěrku na bázi dolomitického vápence pro udržení optimálního pH 8,4, kterým jsou filtry zasypány.

Procesy biologického čištění způsobují přeměnu mikroskopických látek nebo rozpuštěných látek. Toho se dosáhne mikroorganismy, které se usazují na povrchu a v mezerách protékaného filtračního substrátu ve formě biofilm, který při svém růstu spotřebuje především fosfor a dusík.. Čím větší je povrch filtračního media, tím větší je prostor dostupný pro mikroorganismy.

Filtry lze umístit do samostatné malé části vodního prvku (břehových zón) nebo skimmerové části nejlépe v převládajícím směru větru. Voda je nasávána přes filtry a poté čerpána na opačnou stranu pomocí čerpadla, kde je poté přiváděna zpět do bazénu např. pomocí chrličů či jednoduchého přítokového otvoru (např. ve větším okrasném kameni). Vytvoří se tak povrchový proud v převládajícím směru, který plovoucí hrubé nečistoty (listí, okvětní lístky, pyl apod.) transportuje do skimmerové části, kde je lze snadno odstranit např. pomocí podběráku.

Filtrační systém HYDROBALANCE obecně vyžaduje velmi malou údržbu a je extrémně trvanlivý. Od začátku používání tohoto systému v roce 1998 nebylo nutné vyměňovat žádný filtr. 

Podívejte se na další vlastnosti a výhody systému HYDROBALANCE a také jak můžete využít systém HYDROBALANCE pro stavbu nového přírodního bazénu (biobazénu) nebo jednoduchou přestavbu vašeho stávajícího koupacího jezírka či chemického bazénu na bezchemický biobazén.

Biofilm v minerální vlně biofilmového filtru HYDROBALANCE